De ASL BiSL Foundation is opgericht in 2002 en is eigenaar van ASL® en BiSL®. De ASL BiSL Foundation is daarnaast een ontmoetingsplaats voor professionals met een gedeelde interesse in applicatiemanagement en business informatiemanagement. De stichting stimuleert de verbetering van werkprocessen en de uitwisseling van kennis, ervaring en ‘best practices’ in deze domeinen van beheer van de informatievoorziening.

Ketenintegratie, ook voor de IV-huishouding

Informatiesystemen en daarmee applicaties leiden een lang leven. Voortdurende aanpassingen maken het beheer en vernieuwen van deze systemen steeds ingewikkelder en kostbaarder. Samenwerking tussen business en IT is hierin een kritische succesfactor. Een goed functionerende keten van beheer van de informatievoorziening (IV) is voor organisaties van het grootst belang. Door kennis en ervaring uit te wisselen binnen en tussen organisaties in de beheerketen poogt de ASL BiSL Foundation een bijdrage te leveren aan professionalisering van de gehele IV-keten.

Productgroepen

Om haar doelen te bereiken organiseert de stichting congressen en thema-avonden, stelt kwalitatief hoogwaardige best practices beschikbaar, publiceert artikelen en white papers, toetst exameneisen voor ASL en BiSL examens en stelt eisen op voor certificering van applicatiemanagementorganisaties. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de onderstaande groepen.

ASL Best Practices: verzamelt, selecteert, redigeert, publiceert en volgt het gebruik van ASL practices.

BiSL Best Practices: verzamelt, selecteert, redigeert, publiceert en volgt het gebruik van BiSL practices.

Standaardisatie: stelt normeisen op (‘standaarden’) voor applicatiemanagementorganisaties en functioneel beheerorganisaties, in samenwerking met ISO/IEC en het Nederlands Normalisatie Instituut NEN.

Metrics, Sizing en Tooling: wisselt kennis uit over meetbaarheid, benchmarks en Key Performance Indicatoren (KPI’s) van ASL en BiSL processen en organisatie, en onderzoekt welke tooling hierbij wordt gebruikt.

Enterprise DevOps: wisselt kennis en ervaring uit over toepassing van DevOps in bedrijfsvoering en het werkveld van de informatievoorziening, in samenwerking met itSMF en Agile Consortium.

Themagroepen: organiseren thema-avonden en publiceren whitepapers over actuele thema’s binnen het vakgebied van Informatievoorziening, zoals Outsourcing, Compliance & Governance, Metrics en andere onderwerpen gerelateerd aan ASL en BiSL.

Programmacommissie jaarcongres: organiseert het jaarlijkse congres in december.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *