ISO 16350

Binnen ISO/IEC is in mei 2011 een internationale studiegroep gestart met als doel te komen tot een internationale standaard voor applicatiemanagement, de ISO 16350. Deze studiegroep staat onder leiding van de ASL BiSL Foundation. De ISO 16350 maakt gebruik van materiaal uit de Application Services Library, ASL® en de Nederlandse norm voor applicatiemanagement, de NEN 3434.

De ‘final draft’ van ISO/IEC 16350: Application Management is geaccepteerd op 15 maart 2015 en zal naar verwachting in mei 2015 worden gepubliceerd als internationale standaard voor applicatiemanagement.

NEN 3434

De NEN 3434 ‘Eisen aan applicatie management ‘is ontwikkeld door de productgroep Standaardisatie van de ASL BiSL Foundation, in samenwerking met het Nederlands Normalisatie Instituut NEN. De norm is ondermeer gebaseerd op ASL en is gepubliceerd in 2007. U kunt de norm inkijken en bestellen, zie: NEN 3434. Voor meer informatie, mail naar Ton.vanBergeijk@nen.nl.

Audit voor applicatiebeheerteams

Applicatiebeheerteams kunnen zich tegen de NEN 3434 laten toetsen om hun volwassenheid te meten of om na te gaan of zij in aanmerking komen voor een certificaat. De norm kent vijf volwassenheidniveaus. Vanaf niveau twee kan een certificaat worden uitgereikt.

Een certificeringsaudit op basis van de NEN 3434 wordt uitgevoerd door British Standard Institute (BSI). Voor meer informatie, mail naar piet.coevert@bsi-global.com.

Auditmethode

Bij de NEN 3434 is ook een auditmethode opgesteld die u kunt gebruiken om u voor te bereiden op de audit. U kunt een exemplaar van deze auditmethode kosteloos bestellen via info@aslbislfoundation.org.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>