The NEN 3434 is the official Dutch standard for application management. Order information: NEN 3434 (Dutch).

Interne en externe ICT-leveranciers kunnen hun applicatiemanagementprocessen toetsen of laten toetsen tegen deze norm. Dit hen levert inzicht op in de volwassenheid van hun werkprocessen en kan, vanaf volwassenheidsniveau 2, ook leiden tot een certificaat. De norm is ontwikkeld in samenwerking met de ASL BiSL Foundation en is gebaseerd op ASL®.

2007 NEN 3434: Eisen aan applicatiemanagement (Dutch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *