Arjan Juurlink, Van Haren Publishing, 2011, ISBN 978 90 8753 669 5.

cover_mngt_guide_apm_-_arjan_juurlink.jpgIn deze management guide, met de ondertitel ‘Vereenvoudiging verrijkt!’, behandelt Arjan Juurlink de belangrijkste best practices op het gebied van applicatieportfoliomanagement (APM). Deze best practices zijn gebaseerd op ervaringen bij enkele grote financiële instellingen en worden onder andere benaderd vanuit het referentiekader van de frameworks ASL® en BiSL®.

De ervaringen in dit boek zijn zoveel mogelijk generiek beschreven, en de toepassing ervan beperkt zich niet tot de financiële markt. Ze zijn gebaseerd op principes rondom projectportfoliomanagement, lifecyclemanagement, enterprise-architectuur en corporate en IT-governance als instrumenten om IT-complexiteitsreductie te realiseren.

Dit boek is bedoeld als praktische handreiking voor het IT-management om sturing te geven aan APM, maar geeft eveneens waardevolle inzichten voor businessmanagement en specialisten.

2011: Applicatieportfoliomanagement voor IT-complexiteitsreductie
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *