Leider ist der Eintrag nur auf Niederländisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

 • Icon of De beheerprocessen
  De doelstelling van het cluster beheer is om ervoor te zorgen dat de applicaties in exploitatie/gebruik optimaal worden ingezet ter ondersteuning van het bedrijfsproces met een minimum aan middelen en verstoringen in de operatie.
  •  
 • Icon of Onderhoud en vernieuwing
  Dit cluster bevat de onderhouds-/vernieuwingsprocessen. Hierin zitten de processen impactanalyse, ontwerp, realisatie, testen en implementatie.
  •  
 • Icon of Organization Cycle Management
  De doelstelling van het cluster OCM, Organization Cycle Management, is het maken van keuzes over de toekomstige dienstverlening, het onderbouwen ervan en vertalen naar een strategie en implementatie.
  •  
 • Icon of Overig
  Best practices die niet specifiek aan één cluster / proces zijn te koppelen.
  •  
 • Icon of Sturende processen
  Er zijn diverse invalshoeken, van waaruit applicatiemanagement wordt gestuurd. ASL onderkent vijf sturende processen. De dynamiek en grote veranderingen in de ICT-branche spelen zich juist af op het terrein van de inrichting en sturing.
  •  
 • Icon of Verbindende processen
  Tussen het beheercluster en het onderhoudscluster staan de verbindende processen. Deze verbindende processen verzorgen de synchronisatie en afstemming tussen het beheer (het gebruik van de applicatie in een stabiele situatie) en het onderhoud (de aanpassing van de applicatie als gevolg van wensen en ontwikkelingen).
  •  
 • Icon of Inschattingsrichtlijnen

  Excel waarmee op basis van parameters een berekening gemaakt wordt van de benodigde uren voor het uitvoeren van een change/project

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.