Auteurs: Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst, Van Haren Publishing, 2012, ISBN 9789087536879.

Dit boek is de tweede, herziene druk van de succesvolle uitgave die het BiSL-procesmodel beschrijft.

BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening te sturen vanuit de business.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste druk uit 2005 zijn:
• Gebruik van de term ‘business informatiemanagement’ om het vakgebied aan te duiden dat eerder ‘functioneel beheer en informatiemanagement’ werd genoemd;
• Verbeterde en meer consistente schrijfwijze van formuleringen en begrippen;
• Tekstuele aanpassingen om de toegankelijkheid te bevorderen;
• Verbetering van de layout van illustraties en tekst.

BiSL biedt een leidraad aan de business om sturing te geven aan de informatievoorziening vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek. In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het geeft uitgebreide uitleg van alle aspecten en geeft handvatten om er zelf in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.

Dit boek is aanbevolen literatuur voor het BiSL Foundation examen.

2012: BiSL® – Een Framework voor business informatiemanagement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *