De boekenreeks ‘BiSL Scenario’s’ biedt inhoudelijke aanpakken om business informatiemanagement uit te voeren in de praktijk. Business informatiemanagement is het vakgebied voor sturing van de IT vanuit businessperspectief. Een standaard als BiSL beschrijft wat je moet doen binnen dit vakgebied, maar nog niet hoe je het moet doen.

BiSL Scenario’s – Informatiebeleid

De BiSL Scenario’s bestaan uit een aantal inhoudelijke aanpakken om werkzaamheden op het terrein van business informatiemanagement uit te voeren. Het is geen rechtlijnige methode, maar een verzameling met diverse scenario’s, aanpakken, instrumenten, visies en templates om managers en business informatiemanagers op elk niveau te ondersteunen met het bepalen wat nu de vraag is en hoe je die vertaalt naar het aanbod van informatievoorziening.

De boeken in de BiSL Scenario’s-reeks behandelen verschillende onderwerpen:
– Vraagsturing en business informatiemanagement;
– Governance en inrichting;
– Leverancierssturing;
– Informatiebeleid;
– Behoeftensturing.

Dit deel Informatiebeleid behandelt informatiebeleid op twee niveaus: het domeinbeleid en het corporate beleid. Doel is de inhoud van de informatievoorziening te sturen, ondersteund door de processen ‘informatie-lifecyclemanagement’ en ‘informatie-portfoliomanagement’.
Informatie-lifecyclemanagement bestaat uit het in kaart brengen van de huidige functionele, technische en exploitatiekwaliteit, onderzoeken van de beleidsimpact en IT-mogelijkheden, en het maken van scenario’s en schetsen.
Informatie-portfoliomanagement is het zorgdragen voor een vanuit bedrijfsbrede optiek optimale inzet van middelen en opzet van de informatievoorziening en het afstemmen van de verschillende (deel)plannen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de informatievoorziening.

 

Bestel hier: ‘Informatiebeleid’, Hans van der Linden en Remko van der Pols, Boom Uitgeverij, ISBN 9789462451421. Leden van ASL BiSL Foundation ontvangen 15% korting.

2017: BiSL Scenario’s – Informatiebeleid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *