Wat is ASL?

ASL is de afkorting van Application Services Library. Het is een leveranciersonafhankelijke, publiek domein library voor de uitvoering van applicatiemanagement. De library bestaat uit publicaties over het procesmodel voor applicatiemanagement en een groot aantal best practices, white papers, artikelen en presentaties.

ASL heeft tot doel het werkveld van applicatiemanagement te professionaliseren.

ASL 2 Mindmap
From our Polish ambassador: ASL 2 Mindmap

Standaardisatie middels ASL draagt bij aan het professionaliseren van de applicatiemanagement organisatie en maakt hierdoor een efficiënter en kosteneffectiever werkwijze mogelijk. Eén van de belangrijkste voordelen van ASL is dat het een gemeenschappelijke terminologie en referentiekader biedt voor het domein van applicatiemanagement waardoor een betere samenwerking tussen de betrokken partijen mogelijk wordt.

Historie

Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw is ITIL® (IT Infrastructure Library) toegepast om IT service management processen op een hoger volwassenheidsniveau te brengen, vooral in het domein van beheer van de IT infrastuctuur. Omdat duidelijk was dat applicatiebeheer aanvullende behoeften had, is de Application Services Library ASL® ontwikkeld en geïntroduceerd in het publieke domein in 2002. De library bestaat uit publicaties over het procesmodel en een groot aantal best practices, white papers, artikelen en presentaties. De library wordt gepromoot en verder ontwikkeld door de stichting ASL BiSL Foundation.

ASL wordt inmiddels in veel organisaties toegepast. In 2009 is ASL 2 uitgebracht. Het framework is niet radicaal veranderd sinds de eerste publicatie. De grootste veranderingen in ASL 2 hebben betrekking op de gewijzigde positionering van interne en externe IT-leveranciers. Deze verandering heeft een grote impact, niet zozeer op het proces framework zelf, maar wel op hoe applicatiemanagement processen worden geïmplementeerd in de huidige en toekomstige wereld van vraag en aanbod.

Download hier de introductiepresentatie van ASL 2.

Application Services Library ASL ® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation

BiSL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation

Eén gedachte over “ASL®

Reacties zijn gesloten.