Waarom ASL®?
De volgende ontwikkelingen hebben geleid tot behoefte aan professioneel applicatiemanagement:

Levenscyclus van applicaties
De afhankelijkheid van goed functionerende applicaties is enorm toegenomen in de afgelopen decennia. Deze afhankelijkheid en de omvang en complexiteit van moderne applicaties maken de invoering van een nieuwe bedrijfskritische applicatie een kostbare en riskante onderneming. Het vervangen van applicaties wordt vaak uitgesteld, zodat applicaties een langere levensduur hebben dan verwacht. Het doorvoeren van aanpassing op aanpassing, maken het beheer en onderhoud van deze applicaties complexer en duurder.

Ketenbeheer van applicaties
Informatietechnologie biedt organisaties allerlei extra mogelijkheden om samen te werken en om hun informatiesystemen aan elkaar te koppelen. Hierdoor neemt de onderlinge afhankelijkheid toe. Vaststelling van duidelijke verantwoordelijkheden en eigenaarschap is in zo’n geval van groot belang.

Toenemende concurrentie
Het uitbesteden van IT-activiteiten vermindert de behoefte van organisaties om hun eigen volledig ingerichte IT-afdeling te hebben. En de overgebleven volledig ingerichte IT-afdelingen moeten harder concurreren met de buitenwereld. IT-dienstverleners moeten daardoor voortdurend zorgen voor verhoging van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van hun processen en resultaten.

Differentiatie van dienstverlening
De grenzen tussen de dienstverlening van standaardapplicaties en maatwerk applicaties zijn minder duidelijk geworden. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen ontwikkeling en onderhoud. Verschillende nieuwe vormen van dienstverlening door applicatiemanagement organisaties, zoals portal beheerder, integrator, pakket implementator, zijn ontstaan en dit heeft een enorme impact op hoe processen worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

Kostenreductie
Belangrijke applicaties zijn vaak enorm kostbaar en vervangingskosten zijn aanzienlijk. Dit betekent dat de actieve monitoring van de investeringen in applicaties en infrastructuur van groot belang is. Als we kijken naar de levenscyclus van een applicatie dan blijkt dat circa 25% van de kosten is gerelateerd aan de initiële ontwikkeling van een applicatie en ongeveer 75% is gerelateerd aan de exploitatie, het onderhoud en het beheer van de applicatie.

Daarom ASL!
Professioneel applicatiemanagement zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen optimaal worden ondersteund met informatiesystemen gedurende de gehele levenscyclus van die bedrijfsprocessen. ASL bestaat uit een framework en een library van best practices voor dit vakgebied. De gestandaardiseerde aanpak van ASL draagt bij aan de professionalisering van de IT-organisatie en vergemakkelijkt een efficiënte en kosteneffectieve manier van werken en vergroot het begrip tussen de betrokken partijen in dit vakgebied.

Application Services Library ASL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *