Wat is BiSL?

BiSL is de afkorting van Business Information Services Library. Het is een leveranciersonafhankelijke, publiek domein library voor de uitvoering van business informatiemanagement. De library bestaat uit publicaties over het procesmodel voor business informatiemanagement en een groot aantal best practices, white papers, artikelen en presentaties.

BiSL Mindmap
From our Polish ambassador: BiSL Mindmap

BiSL heeft tot doel de IT vraagorganisatie te professionaliseren. Binnen een organisatie slaat BiSL een brug tussen de verschillende besturingsniveaus aan de vraagkant: richtinggevend, sturend en uitvoerend. Ook tussen organisaties die informatie uitwisselen in een keten, slaat BiSL een brug.

Standaardisatie middels BiSL draagt bij aan het professionaliseren van de vraagorganisatie en maakt hierdoor een efficiënter en kosteneffectiever werkwijze mogelijk. Eén van de belangrijkste voordelen van BiSL is dat het een gemeenschappelijke terminologie en referentiekader biedt aan de markt waardoor een betere samenwerking tussen de betrokken partijen mogelijk wordt.

Historie

Sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw is ITIL® (IT Infrastructure Library) toegepast om IT service management processen op een hoger volwassenheidsniveau te brengen, vooral in het domein van beheer van de IT infrastuctuur. Omdat duidelijk was dat applicatiebeheer aanvullende behoeften had, is de Application Services Library ASL® ontwikkeld en geïntroduceerd in het publieke domein in 2002. Vervolgens werd duidelijk dat ook de vraagkant van IT specifieke behoeften had die onvoldoende waren beschreven in bestaande frameworks. Daarom is een apart framework ontwikkeld voor business informatiemanagement dat goed aansluit op zowel ITIL als ASL. Opdrachtgevers van IT organisaties hadden tot dan toe weinig aandacht voor hun eigen rol en waren onvoldoende in staat om de effectiviteit en efficiency van hun IT zelf te beïnvloeden. Zodoende was de afhankelijkheid van de interne of externe IT organisatie groot. Een professionele vraagkant is cruciaal in het verhogen van de toegevoegde waarde van IT.

In 2005 is de Business Information Services Library (BiSL) geïntroduceerd in het publieke domein als een library voor functioneel beheer en informatiemanagement. De library bestaat uit publicaties over het procesmodel voor business informatiemanagement en een groot aantal best practices, white papers, artikelen en presentaties. De library wordt gepromoot en verder ontwikkeld door de stichting ASL BiSL Foundation.

BiSL wordt inmiddels in veel organisaties toegepast. In 2012 is een herziene druk uitgebracht van het BiSL framework boek waarin een deel van de terminologie is aangepast. Onder andere is de aanduiding ‘functioneel beheer en informatiemanagement’ vervangen door de koepelterm ‘business informatiemanagement’.

Download hier de BiSL introductie presentatie en het introductie artikel.

BiSL Review

Wie in de praktijk met BiSL heeft gewerkt en commentaar heeft op BiSL, kan dat met ons delen middels het indienen van een ‘issue’. Gebruik daarvoor het Issueformulier BiSL. Een Review Board zal periodiek bijeenkomen en ingediende issues behandelen. De antwoorden dienen als input voor de doorontwikkeling van BiSL.

BiSL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation
Application Services Library ASL ® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation