Waarom BiSL®?
In de afgelopen jaren hebben de volgende ontwikkelingen geleid tot behoefte aan een professionelere IT vraag organisatie:

Van besparen op IT naar innoveren met IT
Er is de afgelopen jaren flink gesnoeid op IT-uitgaven en investeringen. Voor de toegevoegde waarde van IT was minder aandacht. De rol die IT zou kunnen spelen in de innovatie van organisaties bleef onderbelicht. Organisaties willen uit deze impasse komen.

Behoefte om grip te krijgen op de eigen informatievoorziening
Als het gaat om sturing van de informatievoorziening is er vaak te weinig afstemming tussen het richtinggevende niveau (het strategisch informatiemanagement) en het uitvoerende niveau (het operationeel functioneel beheer). De sturing op de informatievoorziening is hierdoor versnipperd.

Outsourcing van IT-activiteiten
Outsourcing stelt hoge eisen aan de volwassenheid van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. De informele relatie tussen interne klant en interne IT-afdeling verandert. Er komen zakelijke overeenkomsten voor in de plaats. Daar waar IT- leveranciers al geruime tijd werken aan professionalisering, kunnen de vraagorganisaties niet achter blijven en moeten ook groeien naar een hoger volwassenheidsniveau. Een professioneel business informatiemanagement zorgt er namelijk voor dat de behoeften van de eindgebruikers naar tevredenheid worden ingevuld door de IT-leverancier. Een volwassen vraagorganisatie blijkt een belangrijke succesfactor te zijn in outsourcing deals.

Organisaties streven naar uniformering van hun informatievoorziening
Veel grote, complexe organisatie die uit meerdere business units bestaan, hebben de afgelopen jaren geprobeerd hun informatievoorziening zoveel mogelijk te uniformeren. Echter, als de vraagorganisaties van verschillende bedrijfsonderdelen niet op één lijn komen, lukt dat onvoldoende. Uniformering van de vraagorganisatie is in zo’n geval noodzakelijk.

Daarom BiSL!
Business informatiemanagement staat aan het begin van de beheerketen en is daarmee van cruciaal belang om grip te krijgen op de informatievoorziening. Organisaties kunnen hun rol als opdrachtgever versterken door hun business informatiemanagement processen op een hoger volwassenheidsniveau te brengen. BiSL biedt daartoe een toegankelijk proces framework aangevuld met best practices die helpen bij het inrichten van de processen in de praktijk.

BiSL® is een geregistreerd merk van de ASL BiSL Foundation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *