De Enterprise DevOps werkgroep organiseerde op 26 januari 2017 tijdens het Nationaal Management & IT Symposium een deel van het programma. Hierbij een verslag én een uitnodiging voor een vervolg.

Dave Snowden – micro-narratives

De keynote speaker van het congres legde ’s middags aan een select gezelschap uit wat de mogelijkheden zijn van zogenaamde micro-narratives: ‘thousands of fragmented self-signified anecdotes relating to real and imagined needs within a user community and allowing interpretation and integration into project planning’.

Deze micro-narratives zijn volgens Snowden dé manier om requirements vast te leggen, te verwerken en te schalen. Het grote voordeel is dat je op deze direct wijze de (onbewuste) vooroordelen van een intermediair zoals een business analist voorkomt.

Hij biedt een beperkt aantal organisaties in Nederland de mogelijkheid om gratis en begeleid gebruik te maken van de SenseMaker tooling om te onderzoeken en aan te tonen hoe micro-narratives werken. Zie http://cognitive-edge.com/sensemaker/ voor een nadere toelichting en reeds gerealiseerde cases in het buitenland.

If you really knew me – silo’s en managementlagen

Dit concept is in Nederland bekend geworden via het programma ‘Over de Streep’ waarin scholieren zich bewust worden van het gedrag en de emoties van zichzelf en van anderen. Met als doel het wederzijds begrip en respect te vergroten.

Tijdens het congres ging het niet over subculturen en sociale groepen maar om silo’s en managementlagen. Daar blijken exact dezelfde mechanismen te spelen. Bij de introductie van Agile en DevOps worden silo’s zwakker en krijgen bestaande managementstructuren minder invloed. Daarvoor in de plaats komt uiteindelijk een andere organisatie die bestaat uit teams die alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben om hun business-onderdeel integraal van dienst te zijn. Tijdens deze transitie kantelt de primaire aansturing van sectoren en teams al dan niet geleidelijk steeds verder van sector- en teammanagers naar zelforganiserende teams met hun ‘product owners’ en ‘scrum masters’.

Zodra de kanteling een bepaalde ‘hoek’ heeft bereikt, komt het vaak voor dat het traditionele management in een schrikreactie op de rem trapt waardoor een organisatie langdurig blijft steken in de overgang van de oude naar de nieuwe situatie. Tijdens deze workshop hebben we ingezoomd in op deze verandering aan de hand van het veranderkompas:

  • Kunnen: Is het voor een organisatie überhaupt mogelijk om de overstap te maken naar Agile en DevOps? Voel je jezelf in staat om deze overstap te maken?
  • Willen: Wil jij / wil een organisatie deze overstap maken?
  • Snappen: Snap jij / snapt een organisatie wat daarbij komt kijken?
  • Geloven: En, misschien wel de meest fundamentele vraag: geloof jij / gelooft een organisatie in deze overstap?

Een aantal onderdelen van deze discussie werd op een prettige manier tot leven gebracht door daadwerkelijk met z’n allen over de streep te gaan. Of niet. Het resultaat is letterlijk confronterend, verhelderend en zet teams en hun leidinggevenden aan het denken.

Vervolg

Als je geïnteresseerd bent in:

  • deelname aan de proef met SenseMaker  of
  • een workshop ‘If you really knew me’,

neem dan contact op met jan.de.vries@aslbislfoundation.org, trekker van de werkgroep Enterprise DevOps.

3 feb 2017: Verslag Enterprise DevOps stream op NMIT Symposium 26 jan 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *