Czym jest ASL?

ASL jest skrótem od Application Service Library. Jest to niezależna biblioteka pod kątem dostawców i technologii, służącą wdrożeniu procesowego zarządzania aplikacjami. Biblioteka składa się z publikacji na temat modelu procesowego zarządzania aplikacjami, wielu najlepszych praktyk, dokumentów, artykułów i prezentacji.

ASL ma na celu profesjonalizację obszaru zarządzania aplikacjami.

From our Polish ambassador: ASL 2 Mindmap

Ustandaryzowane podejście ASL przyczynia się do profesjonalizacji „organizacji zarządzającej aplikacjami” oraz pozwala na bardziej efektywny i opłacalny sposób pracy. Jedną z głównych zalet ASL jest wprowadzenie wspólnej terminologii oraz ram procesowych dla domeny zarządzania aplikacjami umożliwiając lepszą współpracę między zainteresowanymi stronami.

Historia

Od lat dziewięćdziesiątych, biblioteka ITIL ® (IT Infrastructure Library) była wykorzystywana do poprawy dojrzałości procesów zarządzania usługami, w szczególności dziedziny zarządzania infrastrukturą IT. Kiedy stało się jasne, że zarządzanie aplikacjami posiada swe dodatkowe potrzeby, standard ASL® (Application Services Library) został opracowany i wprowadzony do użytku publicznego w 2002 roku. Biblioteka składa się z publikacji na temat modelu procesu, wielu najlepszych praktyk, dokumentów, artykułów oraz prezentacji. Biblioteka jest promowana i rozwijana przez ASL BiSL Foundation.

Biblioteka ASL jest obecnie stosowany w wielu organizacjach. W 2009 została wydana biblioteka ASL 2. Framework nie uległ radykalnej zmianie od czasu pierwszej publikacji. Główne zmiany w ASL 2 odnoszą się do zmodyfikowanego pozycjonowania wewnętrznych i zewnętrznych dostawców IT. Ta zmiana ma duży wpływ nie tyle na same ramy procesowe, ale na to, w jaki sposób procesy zarządzania aplikacjami są realizowane w aktualnym i przyszłym świecie popytu i dostaw na usługi IT.

Do pobrania ASL2 Introduction presentation in English

Application Services Library ASL ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASL BiSL Foundation

BiSL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASL BiSL Foundation

Komentarz do “ASL®

Komentowanie wyłączone