Dlaczego ASL®?
Wydarzenia, które doprowadziły do potrzeby profesjonalnego zarządzania aplikacjami:

Cykl życia aplikacji
Zależność organizacji od wydajności aplikacji ogromnie wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Ta zależność, rozmiar i złożoność nowoczesnych aplikacji sprawiają, że wprowadzenie nowej aplikacji biznesowej o znaczeniu krytycznym jest kosztownym i ryzykownym przedsięwzięciem. Wymiana aplikacji jest często odraczana, więc aplikacje mają dłuższy cykl życia niż pierwotnie przewidywano. Dostosowywanie aplikacji, które przeszły już kilka zmian sprawia, że zarządzanie i utrzymanie tych aplikacji staje się coraz bardziej skomplikowane i kosztowne.

Zarządzaniem łańcuchem aplikacji
Obecna technologia informacyjna zapewnia organizacjom dodatkowe okazje do współpracy i integracji systemów informatycznych. W infrastrukturze sieciowej, funkcjonowanie konkretnej aplikacji jest uzależnione od innych. Stąd też niezbędne jest ustanowienie jasnych obowiązków i odpowiedzialności, oraz dobrej współpracy pomiędzy domenami zarządzania IT.

Rosnąca konkurencja
Outsourcing działań IT zmniejsza potrzebę organizacji do posiadania własnego działu/ów IT. Zwiększa również presję i konkurencyjność na pozostałych w pełni wyposażonych działach IT. Usługodawcy powinni stale zapewniać podnoszenie jakości, skuteczności i efektywności swych procesów i wyników.

Zróżnicowanie zaopatrzenia usług
Granica między standardowymi aplikacjami a aplikacjami dedykowanymi staje się coraz mniejsza. To samo tyczy się również różnicy między rozwojem a utrzymaniem. Stąd też powstało kilka nowych form usług dostarczanych przez „organizacje zarządzające aplikacjami”, min.: administrator portalu czy integrator i ma to ogromny wpływ na wdrożenie i realizowanie procesów.

Redukcja kosztów
Kluczowe aplikacje są często ogromne w sali oraz koszty ich wymiany są znaczące. Oznacza to, że aktywne monitorowanie inwestycji w aplikacje i infrastrukturę ma bardzo duże znaczenie. Szczególnie, kiedy spoglądając na cyklu życia aplikacji okazuje się, że około 25% kosztów jest związana z początkowym rozwojem aplikacji, a około 75% wiąże się z eksploatacją, konserwacją i jej zarządzaniem.

Dlatego właśnie ASL!
Profesjonalne zarządzanie aplikacjami zapewnia, że procesy biznesowe są optymalnie wspierane przez systemy informatyczne w całym cyklu ich życia. ASL składa się z ram procesowych (ang. framework) i biblioteki najlepszych praktyk. Ustandaryzowane podejście ASL przyczynia się do profesjonalizacji pojęcia „organizacji zarządzającej aplikacjami” i ułatwia bardziej efektywny i opłacalny sposób pracy. Jedną z głównych zalet jest to, że ASL wprowadza wspólną terminologię i ramy procesowe (ang. framework) dla dziedziny zarządzania aplikacjami umożliwiającej lepszą współpracę między zainteresowanymi stronami.

Application Services Library ASL ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASL BiSL Foundation

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *