Czym jest BiSL?

BiSL jest skrótem od Business Information Services Library. Jest to niezależna biblioteka pod kątem dostawców i technologii, służąca wdrożeniu procesowego zarządzania informacją biznesową. Biblioteka składa się z publikacji na temat modelu procesowego zarządzania informacją biznesową, wielu najlepszych praktyk, dokumentów, artykułów i prezentacji.

BiSL Mindmap
From our Polish ambassador: BiSL Mindmap

BiSL ma na celu profesjonalizację obszaru zarządzania aplikacjami. Nie tylko w ramach jednej organizacji, ale także, jako czynnik łączący różne organizacje. Ustandaryzowane podejście BiSL przyczynia się do profesjonalizacji organizacji popytu i ułatwia bardziej efektywny i opłacalny sposób pracy. Jedną z głównych zalet BiSL jest wprowadzenie wspólnej terminologii i frameworka dla dziedziny zarządzania aplikacjami umożliwiającej lepszą współpracę między zainteresowanymi stronami.

Historia

Od lat dziewięćdziesiątych, biblioteka ITIL ® (IT Infrastructure Library) była wykorzystywana do poprawy dojrzałości procesów zarządzania usługami, w szczególności w dziedzinie zarządzania infrastrukturą IT. Kiedy stało się jasne, że zarządzanie aplikacjami posiada dodatkowe potrzeby, ASL® (Application Services Library) został opracowany i wprowadzony do domeny publicznej w 2002 roku. Podobnie, gdy okazało się, że strona popytu na usługi IT (klient), posiada również specyficzne potrzeby, które nie zostały uwzględnione w sposób wystarczający przez istniejące ramy (ang. framework), powstało uzasadnienie standardu dedykowanego tej dziedzinie. Klienci usług i organizacji IT przykładali bardzo małą uwagę na znaczenie własnej roli, co skutkowało tym, że nadzieje oraz oczekiwania były przekładane wyłącznie na dostawców IT. Dostawcy Ci na własną rękę nie byli w stanie w wystarczającym stopniu wpłynąć na skuteczność i efektywność rozwiązania informatycznego po stronie klienta. Rola klienta lub rola popytu jest kluczowym czynnikiem w osiągnięciu sytuacji, w której IT jest warte swych pieniędzy.

W 2005 r., Business Information Services Library (BiSL) został udostępniony publicznie, jako biblioteka do zarządzania informacją biznesową. Biblioteka składa się z publikacji opisujących ramy procesowe zarządzania informacją biznesową, wielu najlepszych praktyk, dokumentów, artykułów i prezentacji. Biblioteka jest promowana i rozwijana przez ASL BiSL Foundation.

Przyjęcie na rynku biblioteki BiSL było dość szybkie. BiSL został wdrożony w wielu organizacjach, głównie na terenie Holandii.

W roku 2012 została opublikowana zaktualizowana wersja biblioteki, w której niektóre pojęcia z terminologii zostały zaktualizowane.

Do pobrania Model procesu BiSL DRAFT

BiSL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASL BiSL Foundation
Application Services Library ASL ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASL BiSL Foundation