Dlaczego BiSL®?
Na przestrzeni ostatnich lat wiele organizacji rozpoczęło strukturyzację i profesjonalizację zarządzania informacją biznesową. Powodem zwiększonej uwagi i profesjonalizacji zarządzania informacją wywodzi się z następujących wydarzeń:

Z redukcji kosztów IT w celu umożliwienia innowacji w IT
Organizacje muszą redukować koszty. Wydatki na IT i inwestycje zostały znacznie ograniczone w ostatnich latach. Jednak mało uwagi powierza się roli, jaką IT może odegrać w organizacjach wspierających potrzeby innowacji a organizacje poszukują sposobów na wyrwanie się z tego impasu.

Konieczność uzyskania kontroli nad rozpowszechnianiem informacji (*)
Jeśli mówimy o kontroli nad rozpowszechnianiem informacji, często powodem nieefektownej kontroli jest niewystarczająca koordynacja wewnątrz organizacji między poziomem strategicznym a poziomem operacyjnym zarządzania informacją biznesową. Stąd też kontrola nad rozpowszechnianiem informacji jest nierównomierna.

Outsourcing działalności IT
Outsourcing stawia wysokie wymagania dla dojrzałości zarówno wykonawcy jak i klienta. Nieformalne powiązania między wewnętrznymi klientami a wewnętrznymi działami IT ulegają zmianie. Powiązania i zasady współpracy zastępuje się formalnymi umowami biznesowych. Jeśli od dawna dostawcy IT pracują nad profesjonalizacją swych usług, tak też organizacje popytu nie powinny pozostawać w tyle i również powinny rozwijać się na wyższy poziom dojrzałości. Profesjonalne zarządzanie informacją biznesową czuwa nad tym, aby POTRZEBY (nie tylko wymagania) użytkowników końcowych zostały zrealizowane w sposób zadowalający przez dostawców IT. Dojrzała organizacja popytu na usługi IT, wydaje się być istotnym czynnikiem sukcesu w transakcjach outsourcingowych.

Organizacje dążą do ujednolicenia ich rozprowadzania informacji
Wiele dużych, złożonych organizacji składających się z kilku jednostek biznesowych, próbowało w ostatnich latach ujednolicić ich rozpowszechnianie informacji (ang. information provisioning) w jak największym stopniu. Jednakże, jeśli potrzeby różnych jednostek biznesowych nie są zsynchronizowane, wyniki będą niewystarczające. W takich przypadkach konieczne jest ujednolicenie organizacji popytu na informację.

Dlatego właśnie BiSL!
Okazało się, że zarządzanie informacją biznesową jest najważniejszą funkcją organizacyjną, ponieważ jest na początku łańcucha rozpowszechniania informacji. Organizacje szukają sposobu na wzmocnienie roli klienta, oraz strategicznego i operacyjnego zarządzania informacją biznesową w celu wzmocnienia tej funkcji. BiSL dostarcza publiczne i praktyczne remy procesowe (ang. framework) oraz najlepsze praktyki w celu ułatwienia wdrożenia procesów związanych z zarządzaniem informacją biznesową.

(*) Rozpowszechnianie informacji (ang. information provisioning) jest sumą zautomatyzowanych i niezautomatyzowanych systemów informatycznych, procedur, infrastruktury, itp. niezbędnych do dostarczenia wszystkich informacji, które są potrzebne do realizacji procesów biznesowych.

BiSL® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Fundacji ASL BiSL Foundation

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *