Verborgen gebreken
Wat koopwoningen en bedrijfssoftware met elkaar te maken hebben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een koopwoning door een software bril
Stel dat je koopwoning bedrijfssoftware zou zijn van slechte kwaliteit, slecht onderhouden zou zijn en bovendien een respectable leeftijd zou hebben, dan:

 • zou het eruit zien als het Winchester House (foto hierboven), een labyrinth van kamers, nissen, trappen, verdiepingen, tussenverdiepingen en ‘doors to nowhere’.
 • zou er jarenlang voor miljoenen worden verbouwd in je huis, deels door timmerlieden die op afstand werken, hun opdrachtgever niet kennen, elkaar niet kennen en van elkaar ook niet weten wat ze doen.
 • zouden de bewoners van het huis regelmatig door een vloer zakken en zou elk gat met asbest platen worden gerepareerd. Dat is eigenlijk niet meer toegestaan maar niemand die het ziet.
 • zou er regelmatig een muur omvallen maar deze zou weer rechtop worden gezet en gestut. Het huis zou vol staan met emmers omdat het dak op diverse plaatsen lekt.

Software door een koopwoning bril
Stel dat je bedrijfssoftware een koopwoning was, dan:

 • zou de verkoper aansprakelijk zijn als de software niet geschikt zou zijn voor ‘normaal gebruik’, zelfs als de verkoper niet van het gebrek afwist.
 • zou bij de aankoop een bouwkundig ingenieur de software inspecteren om daarna de waarde te bepalen aan de hand van de leeftijd van de software, de leeftijd van de architectuur, het aantal tussentijdse verbouwingen en het al dan niet aanwezig zijn van beestjes in de houten constructies.
 • zouden daarna de makelaar van de software-verkoper en de makelaar van de koper met elkaar in de slag gaan om een definitieve prijs te bepalen. Waardeloze software zou ook niet veel opleveren. Bij software ‘waar de wind dwars doorheen waait’, zou je dat terugzien in de prijs.

Software door een software bril
Feit is dat bedrijfssoftware wordt behandeld als…. bedrijfssoftware. Totdat iemand daar iets aan
gaat doen. En dat is de Technical Debt Squad. Deze werkgroep heeft een aantal initiatieven in
voorbereiding:

 • het ijveren voor het TD-proof maken van de Definition of Done: software is pas af als ook de gerelateerde Technical Debt is verholpen. Er gaat een best practice op dit gebied gepubliceerd worden
 • het organiseren van een Roundtable Technical Debt
 • het inrichten van een Meldpunt Technical Debt waar Technical Debt anoniem kan worden gemeld en contact kan worden gelegd met journalisten
 • het uitbreiden van de TD Squad met leden die zich graag bezighouden met het structureel bestrijden van TD.

Point of no return in zicht
Waarom zouden we NU actie moeten ondernemen? Omdat uit onderzoek blijkt dat we een Point of No Return naderen. Wat met name gevaarlijk is voor organisaties die ‘onbewust onbekwaam’ zijn en op dit moment geen idee hebben wat er op ze afkomt. En dat laatste heeft dan in sommige gevallen ook nog te maken met het feit dat er, net als bij global warming, nogal wat TD-sceptici rondlopen. Zie bijgaande afbeelding van het Software Decay Spectrum waar een hockey-stick achtig verloop waarneembaar is. Uitgebreide toelichting op deze grafiek is te vinden op http://ifsq.org/level-2.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem voor meer informatie contact op met een van onderstaande initiatiefnemers en tevens auteurs van dit stuk:

Verborgen gebreken – Wat koopwoningen en bedrijfssoftware met elkaar te maken hebben
Tagged on:                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *